spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Αρχική arrow Ενημέρωση arrow Επερώτηση αιτημάτων στα αρμόδια Υπουργεία από βουλευτή κ.Καρχιμάκη και απαντήσεις
Επερώτηση αιτημάτων στα αρμόδια Υπουργεία από βουλευτή κ.Καρχιμάκη και απαντήσεις Εκτύπωση E-mail

Προς                                                                                           Αθήνα 14-4-2008  Αρ. πρωτ 22

Γραφεία Υπουργού  και Υφυπουργού Εσωτερικών κ.κ. Προκοπή Παυλοπουλου και Παν. Ξηνοφώτη

θέμα «Ικανοποίηση αιτημάτων πολεμιστών Κύπρου»

Παρακαλούμε πολύ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας να μας ορίσετε μία συνάντηση, κατά προτίμηση απογευματινές ώρες, στην οποία θα συζητήσουμε τη δυνατότητα και τον τρόπο ικανοποίησης των παρακάτω πολύχρονων αιτημάτων μας τα οποία, αν και έχουν υποβληθεί κατεπανάληψη, δεν έτυχαν καμίας περαιτέρω ενέργειας.

Συγκεκριμένα τα αιτήματα αρμοδιότητας σας είναι: Για τους κατόχους βεβαίωσης Ζώνης των Πρόσω πολεμιστές Κύπρου:

1. ο διορισμός ενός παιδιού πολεμιστή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ή η γενναία πριμοδότηση του για το σκοπό αυτό.

2. η χορήγηση πολεμικού επιδόματος 15% στο βασικό μισθό και τιμητική προαγωγή με αποδοχές, κατά
ένα βαθμό, εκτός ιεραρχίας και υπάρχουσας θέσης, στους υπηρετούντες στο δημόσιο τομέα, (διατάξεις που Ισχυσαν
για τους παλιούς πολεμιστές, άρθρο 11 του Π.Δ.1799/42 και καταργήθηκαν το έτος 1991).

Σας ευχαριστούμε πολύ.

Απάντηση
Τα αιτήματά μας εστάλησαν στο Υπ. Απασχόλησης (βλέπε σχετικές απαντήσεις)


                                                                                                                     Αθήνα 14-4-2008
                                                                                                                      Αρ. πρωτ 23
Προς

Γραφεία Υπουργού Άμυνας και Υφυπουργού κ.κ. Βαγγέλη Μεϊμαράκη και Κωνσταντίνο Τασούλα

Θέμα «Ικανοποίηση αιτημάτων πολεμιστών Κύπρου»

Σας γνωρίζουμε ότι η πολιτεία με νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα,

Α. χορήγησε άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου μόνο στους «αναξιοπαθούντες συμπολεμιστές μας» αντί στο σύνολο των πολεμιστών, που ήταν πάγιο και πολύχρονο αίτημα μας με αποτέλεσμα:

α. πέραν της δικαιολογημένης πικρίας που δημιουργήθηκε μεταξύ των συμπολεμιστών από την άνιση

μεταχείριση,

β. αγνοήθηκαν παντελώς:

1. οι σύζυγοι χήρες συμπολεμιστών που πέθαναν σε ειρήνη, με δύο και τρία παιδιά, οι οποίες έχουν τη
μεγαλύτερη ανάγκη. (Το αίτημα αυτό αν και ήταν αυτονόητο, αναφερόταν στα πρώτα στην ιεραρχία των αιτημάτων
μας ως εξής: β. των συζύγων των νεκρών σε ειρήνη συμπολεμιστών μας με παράλληλη χορήγηση, εναλλακτικά,
άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου ή προπό ή λαϊκής ή ταξί).

2.  Οι συμπολεμιστές πολύτεκνοι με τρία και πλέον παιδιά, αφού δεν αναφέρονται στους άμεσα
δικαιούχους.

β.  Λοιπά ανικανοποίητα αιτήματα για συζήτηση.

Η προαγωγή στον καταληκτικό βαθμό με τις αντίστοιχες αποδοχές όλων των πεσόντων νεκρών Ηρώων μας.

Η ισχύς, ως δικαιολογητικό, της βεβαίωσης   Ζώνης των Πρόσω, (πολεμιστή) χωρίς χρονικές δεσμεύσεις προϋποθέσεις.

(Σήμερα η Βεβαίωση Ζώνης των Πρόσω, που μας χορήγησε η πολιτεία το έτος 1999, είναι πιστοποιητικό του ΤΙΠΟΤΑ, που ισχύει μόνο για την υπηρεσία του ΠΟΥΘΕΝΑ).

3.  κατεξαίρεση προσλήψεις των παιδιών πολεμιστών Κύπρου, ως οπλιτών επταετούς υποχρέωσης στις ένοπλες
δυνάμεις.

Παρακαλούμε πολύ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας να μας ορίσετε μία συνάντηση, κατά προτίμηση απογευματινές ώρες, στην οποία θα συζητήσουμε τη δυνατότητα και τον τρόπο ικανοποίησης των παραπάνω πολύχρονων αιτημάτων μας τα οποία, αν και έχουν υποβληθεί κατεπαναληψη, δεν έτυχαν καμίας περαιτέρω ενέργειας.

Σας ευχαριστούμε πολύ.

Απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Σας γνωρίζουμε σε απάντηση της υπ' αριθμ. 171/15-07-08 Αναφοράς του βουλευτή κ. Μιχάλη Καρχιμάκη, με θέμα την ικανοποίηση αιτημάτων του Συλλόγου «Κομάντος 74» και ΕΛΔΥΚ 74 κατά το μέρος που αφορούν το ΥΠΕΘΑ, τα ακόλουθα:

Κατ' αρχήν οι άδειες εκμετάλλευσης περιπτέρων αποτελούν προνόμιο που παραχωρείται σύμφωνα με πς ισχύουσες διατάξεις σε αναπήρους και θύματα πολέμου, και όχι σε όσους συμμετείχαν απλώς σε πολεμικές επιχειρήσεις. Η Πολιτεία όμως διεύρυνε με το Ν. 3648/08 τους δικαιούχους άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρων προβλέποντας τη δυνατότητα παραχώρησης σχετικής άδειας για όσους πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, και σε όσους αγωνίστηκαν στην Κύπρο κατά τα έτη 1964.1987 και 1974.

Το αίτημα χορήγησης άδειας σε πολυτέκνους πολεμιστές της Κύπρου, τίθεται για πρώτη φορά, μπορεί όμως επ' αυτού να παρατηρηθεί ότι όσοι από τους πολεμιστές της Κύπρου έχουν την ιδιότητα του πολύτεκνου, μπορούν να κάνουν χρήση της διάταξης του Ν. 3648/08. που προβλέπει την παραχώρηση άδειας περιπτέρου σε πολυτέκνους.

Η προαγωγή στον καταληκτικό Βαθμό των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, πεσόντων και αγνοουμένων της Κύπρου, και η αναπροσαρμογή των συντάξεων των οικογενειών τους, νομοθετική ρύθμιση που εκκρεμούσε από το 1998. υλοποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγρ 3 του άρθρου 4 του Ν367Ο/20Ο8 που προβλέπουν:

-Την προαγωγή στον ανώτερο εξελικτικό βαθμό για τους μον. Αξκούς -Υττξκους.

-  Την προαγωγή οτο βαθμό του Εφ. Λοχαγού των Εφ. Ανθλγών.

-  Την απονομή στοάς κληρωτούς οπλίτες και ιδιώτες του βαθμού του Εφ. Ανθστή.

Το ΓΕΣ συντάσσει τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα προαγωγών - απονομών και μετά την υπογραφή και δημοσίευση του, θα ενημερωθούν οι οικείοι των πεσόντων - αγνοουμένων.

Η θεσμοθέτηση της ισχύος της βεβαιώσεως Ζώνης των Πρόσω, χωρίς χρονικές δεσμεύσεις και προϋποθέσεις δεν θα έχει κάποια πρακτική συνεπεία , εάν δεν προσδιορισθεί η σχέση της με κάποια παροχή ή άλλου είδους προνόμιο.

Η ένταξη και των κατόχων βεβαιώσεως Ζώνης των Πρόσω στις προστατευτικές διατάξεις του άρθρου 1 του Ν2843/98, ισχύει εν μέρει, ήτοι με τις διατάξεις αυτές παρέχεται προστασία, μεταξύ άλλων, στα τέκνα και στη σύζυγο των προσώπων που φονεύθηκαν ή αγνοούνται στα πολεμικά γεγονότα της Κύπρου. Ο ΟΑΕΔ με βάση αυτό το νόμο διαθέτει άτομο ειδικών κατηγοριών για πρόσληψη στο ΓΕΣ.

Η αναγνώριση του συνόλου του χρόνου υπηρεσίας στην Κύπρο ως διπλού, εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

Η καταγραφή στα σχολικά εγχειρίδια της μάχης του αεροδρομίου της Λευκωσίας δεν ανήκει στην αρμοδιότητα του ΥΠΕΘΑ.

Ως προς το θέμα της απονομής ηθικών αμοιβών έχει αποφασισθεί από το ΥΠΕΘΑ, το 2006, η απονομή του αναμνηστικού μεταλλίου επιχειρήσεων Κύπρου. Έχουν τιμηθεί ήδη με το μετάλλιο αυτό 1520 έφεδροι και βρίσκεται σε εξέλιξη η απονομή του σε 26 ακόμα εφέδρους.

Κωσταντίνος Τασούλας
Υφυπουργός


Προς                                                                      

Γραφείο αξιότιμου Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών                                        
κ. Κωστή Χατζηδάκη

Θέμα «Ικανοποίηση αιτημάτων πολεμιστών Κύπρου»

Παρακαλούμε πολύ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας να μας ορίσετε μία συνάντηση, κατά προτίμηση απογευματινές ώρες, στην οποία θα συζητήσουμε π) δυνατότητα και τον τρόπο ικανοποίησης του πολύχρονου αιτίματός μας, για παροχή άδειας εκμετάλλευσης ταξί «TAXI» στους πολεμιστές Κύπρου 1974. Σας ευχαριστούμε πολύ.

Απάντηση

Σε απάντηση της Αναφοράς με αριθμό 171/15-7-2008, nou κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μιχάλης Καρχιμάκης ως προς τις αρμοδιότητες του Υττ.Μ.Ε, θέτουμε υπόψη σας ότι σχετικά pn« θέματα που αφορούν την χορήγηση άδειος ΕΔΧ αυτοκινήτου στους συλλόγους «ΚΟΜΑΝΤΟΣ 74» και «ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΕΛΔΥΚ 74» σας πληροφορούμε ότι με το άρθρο 13 του ν.3446/2006 (Α'49) κυρώθηκε η αριθμ. οικ. Α75386/7276/28/12/2005 (Β' 1856) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών, σύμφωνα με την οττοία απαγορεύεται η χορήγηση νέων αδειών Επιβατικών Δημόσιας Χρήσεως (Ε.Δ.Χ.) ουτοκινήτων μέχρι 31-12-2008 χωρίς να προβλέπονται εξαιρέσεις για οποιαδήποτε κατηγορία πολιτών.      

Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών                                        
κ. Κωστής Χατζηδάκης                                                                                          Αθήνα 18-4-2008     Αρ. πρωτ 25
Προς                                                                                         

Γραφείο αξιότιμου Υπουργού Πολιτισμού κ Μιχάλη Λιάπη                                  
Θέμα «Ικανοποίηση αιτημάτων πολεμιστών Κύπρου»

Παρακαλούμε πολύ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας να μας ορίσετε μία συνάντηση, κατά προτίμηση απογευματινές ώρες, στην οποία θα συζητήσουμε τη δυνατότητα ικανοποίησης του πολύχρονου αιτήματος μας, για παροχή άδειας εκμετάλλευσης ΠΡΟΠΟ στους πολεμιστές Κύπρου 1974.

Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι η πολιτεία με νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα, χορήγησε άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου μόνο στους «αναξιοπαθούντες συμπολεμιστές μας» αγνοώντας το πάγιο αίτημα μας χορήγηση στο σύνολο των πολεμιστών.

Σας ευχαριστούμε πολύ.

Απάντηση

Σε απάντηση της un' αριθμόν πρωτ. . 171/15.07.2008 αναφοράς του βουλευτή Μιχαήλ Καρχιμάκη, θα πρέπει επισημανθεί ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι αποκλειστικά αρμόδια νια την χορήγηση ενιαίας άδειας πρακτόρευσης των παιχνιδιών της ή οποιουδήποτε άλλου παιχνιδιού θα διοργανώνει ή εποπτεύει ή διαχειρίζεται στο μέλλον, κατά την κρίση της και εφόσον πληρούνται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις τις οποίες θέτει η ΟΠΑΠ Α.Ε. για το κάθε παιχνίδι χωριστά.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, θα πρέπει επισημανθεί η προσήλωση της Διοίκησης της ΟΠΑΠ Α.Ε.στη δέσμευση της Ελληνικής Δημοκρατίας έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την σταδιακή μείωση του αριθμού των πρακτορείων της ΟΠΑΠ Α.Ε. εντός της Ελληνικής Επικράτειας, όπως αυτή διατυπώθηκε με την από 29.04.2008 απάντηση της Ελληνικής Δημοκρατίας στην από 29.02.2008 αιτιολογημένη Γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (παράβαση 2007/4094).

Χρήστος Χατζιεμμανουήλ
Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

Προς                                                                                               

                                                                                              
Αθήνα 14-4-2008  Αρ. πρωτ 26

Γραφείο αξιότιμου Υπουργού Απασχόλησης κ Φάνη Πάλη Πετραλιά

Θέμα «Ικανοποίηση αιτημάτων πολεμιστών Κύπρου»

Παρακαλούμε πολύ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας να μας ορίσετε μία συνάντηση, κατά προτίμηση απογευματινές ώρες, στην οποία θα συζητήσουμε τη δυνατότητα και τον τρόπο ικανοποίησης των πολύχρονων αιτημάτων μας στους πολεμιστές Κύπρου 1974 που είναι τα παρακάτω:

1.   Ένταξη των κατόχων βεβαίωσης Ζώνης των Πρόσω πολεμιστών της Κύπρου στις προστατευτικές διατάσεις του άρθρου 1 του Νόμου 2643/98 (ΦΕΚ 2207τΑ728-9-98) προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα παιδιών πολεμιστών Κύπρου. Ι. Αναγνώριση, με δαπάνη του δημοσίου, στο διπλό, όλου του χρόνου που υπηρετήσαμε στις πολεμικές επιχειρήσεις της Κύπρου, από 20 Ιουλίου 1974 και μέχρι την επάνοδο μας στην Ελλάδα.
Σας ευχαριστούμε πολύ.

Απάντηση

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Μ. Καρχιμάκη με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα
εξής:
Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σε συνεργασία με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο Α.Ε.Δ.) μεριμνά για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2643/98 Α 220 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις». Ιύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 2643/98, όπως ισχύει οήμερα, στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται μεταξύ άλλων: Οι ανάπηροι και οι τραυματίες πολέμου ή πολεμικών γεγονότων, όσοι κατέστησαν ανίκανοι από τις κακουχίες της στράτευσης εφόσον υπηρέτησαν με οποιαδήποτε ιδιότητα σης Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας και τα τέκνα τους, τα θύματα πολέμου κσι οι ανάπηροι πολέμου άμαχου πληθυσμού και τα τέκνα τους, οι ανάπηροι ειρηνικής περιόδου και τα τέκνα τους και επίσης τα τέκνα και ο επιζών σύζυγος των προσώπων που φονεύθηκαν ή εξαφανίστηκαν στα πολεμικά γεγονότα της Κύπρου των ετών 1964.1967 ΚΟΙ 1974.
Επίσης υπάγονται μεταξύ άλλων στις διατάξεις του νόμου 2643/98 όσοι έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση, κατά την έννοια του ν. 1285/1982 (ΦΕΚ 115 Α') και τα τέκνα τους και αα) τα μέλη των αντάρτικων ομάδων που έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση κατά την έννοια του ν 1285/1982, εφόσον έχουν δωδεκάμηνη τουλάχιστον ευδόκιμη υπηρεσία στις ομάδες αυτές, η οποία βεβαιώνεται από τις επιτροπές του π.δ.379/1983 (ΦΕΚ 136 Α') και ββ) το τέκνα, ο επιζών σύζυγος και ο επιζών γονέας προσώπων που εκτελέστηκαν ή πέθαναν από τραύματα ή κακουχίες, εξαιτίας της συμμετοχής τους στην αντιδικτατορική αντίσταση κατά της χούντας των συνταγματαρχών από 21-4-1967 έως 24-7-1974.
Η ένταξη των τέκνων πολεμιστών ζώνης πρόσω στις προστατευτικές διατάξει\του Ν.2843/98 θα τεθεί προς εξέταση στην αρμόδια Επιτροπή  

Για    το    λοιπά    θέματα    σας    επισυνάπτουμε    το   με    αρ     ττρωτ Φ 13200/19508/155β/24-7-2008 Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ Α.)

Υπουργος Απασχόλησης
κ Φάνη Πάλη Πετραλιά

Επί της παραπάνω αναφοράς που κατατέθηκε στη Βουλή από τον βουλευτή κ, Μιχάλη Καρχιμάκη και ως προς το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:        

Mε τις διατάξεις του ν. 1358/1983, όπως ισχύουν, ρυθμίστηκε ενιαία το θέμα της αναγνώρισης. ως χρόνου ασφάλισης στους οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας τον Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας των Ελλήνων πολιτών.
Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προαναφερθέντος νόμου, η αναγνώριση της στρατιωτικής υπηρεσίας γίνεται πάντοτε με εξαγορά, δηλαδή με καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών, από την πλευρά των ασφαλισμένων ή των συνταξιούχων, επειδή οι κοινωνικοασφαλιστική σχέση στηρίζεται στην αρχή της εξισορρόπησης ανάμεσα στις εισφορές που καταβάλουν οι ασφαλισμένοι και στις παροχές που χορηγούν οι ασφαλιστικοί φορείς, κατά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου (του γήρατος, της αναπηρίας ή του θανάτου).

Ως εκ τούτου, ικανοποίηση του αιτήματος να προσμετρηθεί στο διπλάσιο ο συνολικός χρόνος όσων βρέθηκαν να υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία στην Κύπρο το έτος 1974, θεωρούμε ότι δημιουργεί ρήγμα στο ως άνω ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο ενδεχομένως θα αποτελέσει την απαρχή για την υποβολή όμοιων αιτημάτων και από άλλες παρεμφερείς κατηγορίες στρατευμένων.

Σε κάθε πάντως περίπτωση τυχόν αποδοχή του αιτήματος, προϋποθέτει την εγγραφή σχετικής πίστωσης στον κρατικό προϋπολογισμό και την ψήφιση σχετικής διάταξης, θέματα που ανάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφο.

Ο Γενικός Γραμματέας
Δημοσθένης Μαμμωνάς

Προς                                                                                                                     Αθήνα 18-4-2008 
Γραφείο αξιότιμου Υπουργου Ανάπτυξης κ Χρήστου Φώλια                              
Αρ. πρωτ. 27

 
Θέμα «Ικανοποίηση αιτημάτων πολεμιστών Κύπρου»

Παρακαλούμε πολύ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας να μας ορίσετε μία συνάντηση, κατά προτίμηση απογευματινές ώρες, στην οποία θα συμπήσουμε πι δυνατότητα και τον τρόπο ικανοποίησης του πολύχρονου αιτήματος μας, για παροχή άδειας εκμετάλλευσης Λαϊκής, στους πολεμιστές Κύπρου 1974.

Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι η πολιτεία με νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα, χορήγησε άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου μόνο στους «αναξιοπαθούντες συμπολεμιστές μας» αγνοώντας το πάγιο αίτημα μας για χορήγηση στο σύνολο των πολεμιστών.

Σας ευχαριστούμε πολύ.

Απάντηση

Απαντώντας στην παραπάνω αναφορά, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Μ. Καρχιμάκης, με θέμα ««Ικανοποίηση αιτημάτων πολεμιστών Κύπρου», και κατά το μέρος που τα διαλαμβανόμενο σε αυτή εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γ.Γ.Εμπορίου -Γ. Γ. Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Ν.2323/95, όπως ισχύει και το Π.Δ. 51/06, προβλέπονται δύο είδη αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, οι παραγωγικές άδειες, οι οποίες χορηγούνται χωρίς περιορισμούς σε όλους τους αγρότες οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις και οι επαγγελματικές άδειες, οι οποίες χορηγούνται σε ανέργους και σε συγκεκριμένο αριθμό, κάθε φορά που προκηρύσσονται. Προς ενίσχυση ορισμένων ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως πολύτεκνοι, έχει προβλεφθεί σειρά προτεραιότητας αυτών.
Όσον αφορά στο αίτημα των πολεμιστών Κύπρου για τον ορισμό συνάντησης για την επίλυση των αιτημάτων τους με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, σας γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το γραφείο του στο τηλέφωνο του 210 3834965 και 210 3825529.

Υφυπουργός Ανάπτυξης
κ Γιώργος Βλάχος

 
< Προηγ.   Επόμ. >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB