ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΘΕΜΑ: Αττάντηση στο αίτημα των συλλόγων «Πολίμιστων ΕΛΔΥΚ 74» και «ΚΟΜΑΝΤΟΣ 74»

Σε απάντηση του εγγράφου σας με αρ. πρ. 66/19-12-2006, αναφορικά με την " χορήγηση δικαιώματος θέσης σε κυκλοφορία Επιβατικού Δημόσιας Χρήσεως (E.ΔX.)(ΤΑΞΙ) αυτοκινήτου, σε μέλη των συλλόγων σας, σας πληροφορούμε, ότι, αν και κατανοούμε τους λόγους τους οποίους επικαλεΐσθε, το αίτημα σας δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, δεδομένου, ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.3446/2006 απαγορεύεται η χορήγηση νέων αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων μέχρι 31-12-2008.

ΟΔ/ΝΤΗΧ

Δ.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ