Σίτιση πολεμιστών Κύπρου στις στρατιωτικές λέσχες

Image

Image

Image

Image

Τα ενδιαφερόμενα μέλη μας να επικοινωνήσουν με τις κατά τόπους λέσχες του Στρατού Ξηράς(της μόνιμης κατοικίας),χρησιμοποιώντας την ταυτότητα μέλους του συνδέσμου ή το πιστοποιητικό της Ζώνης των Πρόσω,ή πιστοποιητικό τύπου Α',πλήρες(που αναφέρεται και η Κύπρος).