Εφημερίδα "Στο Καρφί":Συνέντευξη προέδρου

http://www.tokarfi.gr/%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5-%CE%BF%CE%B9-%CE%B6%CF%89%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF-%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%AF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%84%CF%84%CE%AF/