''Επαναφορά Χορήγησης άδειας περιπτέρου σε πολεμιστες Κύπρου.''Βλέπε πεδίο ''ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ'' Ν 4257/2014
Βλέπε πεδίο ''ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ'' Ν 4257/2014