Διδυμοποίηση Πολεμιστών ΕΛΔΥΚ 74 & Μαχητές 1ου λόχου 211 ΤΠ Κύπρου 1974 - Σπαθάρι Ευβοίας 15/9/2012