Διδυμ/ση Πολεμιστών ΕΛΔΥΚ 74 & Μαχητές 1ου λόχου 211 ΤΠ Κύπρου 1974-Αγ.Δομέτιος Λευκωσίας 20/11/2010
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/tll2C9mEhwU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>